Tin tức

Nhóm Cyano có tính phân cực mạnh và hấp thụ điện tử, vì vậy nó có thể đi sâu vào protein mục tiêu để hình thành liên kết hydro với dư lượng axit amin chính trong vị trí hoạt động.Đồng thời, nhóm cyano là cơ thể đồng đẳng điện tử sinh học của carbonyl, halogen và các nhóm chức năng khác, có thể tăng cường sự tương tác giữa các phân tử thuốc nhỏ và protein mục tiêu, vì vậy nó được sử dụng rộng rãi trong việc sửa đổi cấu trúc của thuốc và thuốc trừ sâu [1] .Các cyano đại diện có chứa thuốc y tế bao gồm saxagliptin (Hình 1), verapamil, febuxostat, v.v.;Các loại thuốc nông nghiệp bao gồm bromofenitrile, fipronil, fipronil, v.v.Ngoài ra, các hợp chất cyano cũng có giá trị ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực nước hoa, vật liệu chức năng, v.v.Ví dụ, Citronitrile là một loại nước hoa nitrile mới quốc tế và 4-bromo-2,6-difluorobenzonitrile là một nguyên liệu thô quan trọng để điều chế vật liệu tinh thể lỏng.Có thể thấy rằng các hợp chất xyanua được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau do tính chất độc đáo của chúng [2].

Nhóm Cyano có tính phân cực mạnh và hấp thụ điện tử, vì vậy nó có thể đi sâu vào protein mục tiêu để hình thành liên kết hydro với dư lượng axit amin chính trong vị trí hoạt động.Đồng thời, nhóm cyano là cơ thể đồng đẳng điện tử sinh học của carbonyl, halogen và các nhóm chức năng khác, có thể tăng cường sự tương tác giữa các phân tử thuốc nhỏ và protein mục tiêu, vì vậy nó được sử dụng rộng rãi trong việc sửa đổi cấu trúc của thuốc và thuốc trừ sâu [1] .Các cyano đại diện có chứa thuốc y tế bao gồm saxagliptin (Hình 1), verapamil, febuxostat, v.v.;Các loại thuốc nông nghiệp bao gồm bromofenitrile, fipronil, fipronil, v.v.Ngoài ra, các hợp chất cyano cũng có giá trị ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực nước hoa, vật liệu chức năng, v.v.Ví dụ, Citronitrile là một loại nước hoa nitrile mới quốc tế và 4-bromo-2,6-difluorobenzonitrile là một nguyên liệu thô quan trọng để điều chế vật liệu tinh thể lỏng.Có thể thấy rằng các hợp chất xyanua được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau do tính chất độc đáo của chúng [2].

2.2 phản ứng xyanua điện di của enol boride

Nhóm của Kensuke Kiyokawa [4] đã sử dụng thuốc thử xyanua n-cyano-n-phenyl-p-toluenesulfonamide (NCTS) và p-toluenesulfonyl xyanua (tscn) để đạt được quá trình xyanua điện di hiệu quả cao của các hợp chất boron enol (Hình 3).Thông qua sơ đồ mới này, nhiều loại β- Acetonitril khác nhau và có nhiều loại chất nền.

2.3 phản ứng silico xyanua chọn lọc lập thể xúc tác hữu cơ của xeton

Gần đây, nhóm Benjamin list [5] đã báo cáo trên tạp chí Nature về sự phân biệt đồng phân đối quang của 2-butanone (Hình 4a) và phản ứng xyanua không đối xứng của 2-butanone với enzyme, chất xúc tác hữu cơ và chất xúc tác kim loại chuyển tiếp, sử dụng HCN hoặc tmscn làm thuốc thử xyanua (Hình 4b).Với tmscn là thuốc thử xyanua, 2-butanone và một loạt các xeton khác đã chịu các phản ứng silyl xyanua có tính chọn lọc cao trong các điều kiện xúc tác của idpi (Hình 4C).

 

Hình 4 A, phân biệt đồng phân đối quang của 2-butanone.b.Xyanua hóa bất đối xứng 2-butanone bằng enzym, chất xúc tác hữu cơ và chất xúc tác kim loại chuyển tiếp.

c.Idpi xúc tác phản ứng silyl xyanua có tính chọn lọc cao đối quang của 2-butanone và nhiều loại xeton khác.

2.4 khử xianua của aldehyde

Trong quá trình tổng hợp các sản phẩm tự nhiên, tosmic màu xanh lá cây được sử dụng làm thuốc thử xyanua để dễ dàng chuyển đổi các aldehyd bị cản trở không gian thành nitriles.Phương pháp này tiếp tục được sử dụng để đưa thêm một nguyên tử carbon vào aldehyde và ketone.Phương pháp này có ý nghĩa xây dựng trong tổng hợp tổng hợp jiadifenolide Enantiospecific và là một bước quan trọng trong quá trình tổng hợp các sản phẩm tự nhiên, chẳng hạn như tổng hợp các sản phẩm tự nhiên như clerodane, caribenol A và caribenol B [6] (Hình 5).

 

2.5 phản ứng xyanua điện hóa của amin hữu cơ

Là một công nghệ tổng hợp xanh, tổng hợp điện hóa hữu cơ đã được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực tổng hợp hữu cơ khác nhau.Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu chú ý đến nó.PrashanthW.Nhóm Menezes [7] gần đây đã báo cáo rằng amin thơm hoặc amin béo có thể bị oxy hóa trực tiếp thành các hợp chất xyanua tương ứng trong dung dịch KOH 1m (không cần thêm thuốc thử xyanua) với thế năng không đổi là 1,49vhe bằng cách sử dụng chất xúc tác Ni2Si rẻ tiền, với năng suất cao (Hình 6) .

 

03 tóm tắt

Xyanua hóa là một phản ứng tổng hợp hữu cơ rất quan trọng.Bắt đầu từ ý tưởng về hóa học xanh, các thuốc thử xyanua thân thiện với môi trường được sử dụng để thay thế các thuốc thử xyanua truyền thống độc hại và có hại, đồng thời các phương pháp mới như không dung môi, không xúc tác và chiếu xạ vi sóng được sử dụng để tiếp tục mở rộng phạm vi và chiều sâu nghiên cứu, vì vậy để tạo ra những lợi ích to lớn về kinh tế, xã hội và môi trường trong sản xuất công nghiệp [8].Với sự tiến bộ không ngừng của nghiên cứu khoa học, phản ứng xyanua sẽ phát triển theo hướng năng suất cao, kinh tế và hóa học xanh.

 

 

 


Thời gian đăng: Sep-07-2022